lejonstaden_liggande

 Söderport är beläget nära centrala Norrköping. Projektet Balkongen och Altanen omfattar ca 180 bostäder och kommer upplåtas med Hyresrätt.
Detaljplanen är antagen och bygglovsarbetet pågår. 

Söderports etapp 3 är Portlåset 2&4. Här planeras ca 350 bostäder i olika upplåtelseformer. Detaljplanearbetet pågår.