lejonstaden_liggande
                Bilden ovan visar en möjliga planlösningar i ett av de fyra husen.

Projektet i Lysekil vid Norra Hamnen omfattar 28 lägenheter i varierade storlekar i fyra fristående hus i ett av områdets bästa läge. Lägeneheterna kommer upplåtas med bostadsrätt. Detaljplanen är lagakraftvunnen och bygglovshandlingar arbetas nu fram.