lejonstaden_liggande

AB Lejonstaden har tecknat ett samarbetsavtal med Grundingen Fastighets AB om utveckling av deras projektportfölj om 8 st bostadsprojekt i Stockholms- Göteborgs- och Norrköpingsregionen. Söderport är beläget nära centrala Norrköping. Projektet Balkongen och Altanen omfattar ca 180 bostäder och kommer upplåtas med Hyresrätt.
Detaljplanen är antagen och bygglov inlämnas inom kort.   

Söderports etapp 3 är Portlåset 2&4. Här planeras ca 350 bostäder i olika upplåtelseformer. Detaljplanearbetet pågår.