lejonstaden_liggande

AB Lejonstaden har tecknat ett samarbetsavtal med Grundingen Fastighets AB om utveckling av deras projektportfölj om 8 st bostadsprojekt i Stockholms- Göteborgs- och Norrköpingsregionen. Projektet Torslanda golfklubb omfattar ca 55 lägenheter alldeles intill hål 3 på den fina och populära golfbanan. Lägneheterna planeras upplåtas med bostadsrätt. Detaljplanearbete pågår och väntas bli antagen under 2018.