Nymilsgatan är beläget i Flatås i stadsdelen Högsbo. Lejonstaden har, tillsammans med Alaska Fastigheter, erhållit markanvisning om att bygga  154 bostadsrätter i området. Projektet på Nymilsgatan ingår i Göteborgs Stads BoStad 2021. Detaljplanearbetet har inletts och enligt den gällande tidplanen förväntas byggstart hösten 2017.

Försäljning av  78 lägenheter på etapp 2 har nu startat, för mer information klicka här