lejonstaden_liggande

Under 2015 erhöll FO Peterson tillsammans med SGS Studentbostäder en markanvisning för att bygga bostäder på Dr Bex gata i Guldheden. Lejonstaden samarbetar med FO Peterson i detaljplanearbetet för att ta fram hållbara och attraktiva bostäder. Projektet skall innehålla studentbostäder som skall ägas och förvaltas av SGS. Därutöver planerar FO Peterson, tillsammans med Lejonstaden, att bygga forskarbostäder och bostadsrätter. Detaljplaneprocessen pågår sedan hösten 2015.